Het lichtparcours dat ik cureerde met Studio Sandy en With Other Words was een ongelooflijk succes. Meer dan 25000 bezoekers werden in vervoering gebracht op ons parcours langsheen 10 lichtwerken. Dank aan 30cc, cultuurcentrum van Leuven!

Het lichtparcours dat ik cureerde met Studio Sandy en With Other Words was een ongelooflijk succes. Meer dan 25000 bezoekers werden in vervoering gebracht op ons parcours langsheen 10 lichtwerken. Dank aan 30cc, cultuurcentrum van Leuven!